loading

COVID-19 (Koronavirüsü) ile ilgili bilgilendirme için tıklayınız.

Kullanım Sözleşmesi

1.TARAFLAR 

www.karadenizdebalayi.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Şarkiye Mh. Kazım Karabekir Cd. No 37 Kat 2 Dire 202 Altınordu – ORDU adresinde mukim DEKATUR TURİZM TAŞ. TİC. LTD. ŞTİ ( Bundan Böyle “Pikola Tur olarak anılacaktır.) www.karadenizdebalayi.com ve www.pikolatur.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (Bundan böyle “ÜYE/KULLANICI” olarak anılacaktır)

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU 

İşbu Sözleşme’nin konusu DEKATUR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET LTD. ŞTİ. ’nin sahip olduğu www.karadenizdebalayi.com ve www.pikolatur.com adlı internet sitelerinden üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir. Bu sözleşme, sözleşmenin geçerli olduğu süre boyunca üyenin kullandığı güncelleştirmeler de dâhil her türlü tatil, tur, uçak bileti, araç kiralama hizmetleri ve diğer sunulacak hizmetlere uygulanacaktır.

3. WEB SİTESİNİN İÇERİĞİ 

www.karadenizdebalayi.com ve www.pikolatur.com web sitelerinde mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliği sürekli şekilde kontrol edilmektedir. Ancak, web sitesindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir ve bu sebeple ilgili hizmetin güncel durumu ile sitede yer alan durumu arasında farklılık olabilir. www.karadenizdebalayi.com ve www.pikolatur.com tarafından, web sitesindeki bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlana bilirliği, belli bir amaca uygunluğu, tamlığı, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır. www.karadenizdebalayi.com ve www.pikolatur.com, web siteleri içeriğinde her türlü değişiklik ve yeniliği istediği anda yapabilir. Bu değişikliklerden dolayı doğabilecek hiçbir rezervasyon, satış veya bilgi hatasından dolayı Pikola Tur’a sorumluluk yüklenemez.

4. WEB SİTESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKI 

www.karadenizdebalayi.com ve www.pikolatur.com, işbu web sitesi ve siteleri uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer ve sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Bu değişikliklerden dolayı doğabilecek hiçbir rezervasyon, satış veya bilgi hatasından dolayı www.karadenizdebalayi.com ve www.pikolatur.com web sitesi ve Pikola Tur’a sorumluluk yüklenemez.

5. WEB SİTELERİNE VERİLEN BAĞLANTILAR (Linkler) 

PİKOLA TUR, www.karadenizdebalayi.com ve www.pikolatur.com web siteleri üzerinden direkt ya da dolaylı yoldan diğer sitelere bağlantı (link) verilebilir. Link verilen sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte ve bilgilerle ilgili herhangi bir taahhütte, tavsiyede bulunmamaktadır. Bu siteleri kullanımla doğabilecek zararlar üyenin kendi sorumluluğundadır. Pikola Tur, bu tür link verilen sayfalara erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, Pikola Tur, uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

6. SİTE BİLGİLERİ

İşbirliği yapılan tedarikçi ve/veya aracı kurumlardan alınarak www.karadenizdebalayi.com ve www.pikolatur.com web siteleri üzerinde ilan edilen bilgilerin doğruluğu konusunda azami özen gösterilir ancak alınan veya talep edilen hizmet ve olanakların belirtilen nitelik ve müsaitliği göstermemesinden dolayı PİKOLA TUR sorumlu tutulamaz. Otel ve otel odalarının www.karadenizdebalayi.com ve www.pikolatur.com web sitelerinde gösterilen fotoğrafları sadece genel bilgilendirme amaçlı olup alınan oda tipiyle sitede yayınlanan fotoğraflar aynı kategoride olmayabilir. Pansiyon durumları, otel konseptleri, yıldız nitelikleri tesisten tesise ve ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Tadilat, bakım ve yenileme çalışmaları tamamen ilgili otelin inisiyatifindedir ve tedarikçiler/oteller, böyle bir durumda oluşabilecek her türlü rahatsızlığı asgari düzeyde tutma sorumluluğunu göstereceklerdir.

www.karadenizdebalayi.com ve www.pikolatur.com internet sitelerinde, kullanıcının iptal hakkı saklı olmak üzere, herhangi bir aksaklıktan dolayı oluşabilecek eksik ya da yanlış fiyatlandırmalar(tedarikçi ve/veya aracı kurumlardan kaynaklanan fiyatlandırma hataları da dâhil olmak üzere) söz konusu olduğunda PİKOLA TUR, ödenmiş ya da ödenecek olan ilgili fiyatı ve toplam tutarı düzeltme yetkisini saklı tutar.

7. REZARVASYON İPTAL VEYA DEĞİŞİKLİKLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

Pikola Tur üzerinden yapılan her türlü hizmet işlemlerinde rezervasyon kuralları kabul edilmiş sayılır. Tüm iptal ve değişiklikler, kullanıcıların rezervasyon sırasında kabul edilen ve sözleşmede yer alan hizmet sözleşmesi çerçevesinde yapılır.

PİKOLA TUR üzerinden alınan hizmetlerle ilgili, her aşamada PİKOLA TUR ile bağlantıya geçilecektir. Aksi takdirde kullanıcının, aracı firmadan yapacağı değişiklik, iptal, yeni rezervasyon ve farklı bir hizmet alması durumlarında PİKOLA TUR sorumluluk kabul etmez.

 8. PİKOLA TUR BİLDİRİMLERİ VE ELEKTRONİK BİLGİLERE İLİŞKİN KULLANICI ONAYI 

Bu sözleşme elektronik olarak imzalanmaktadır. PİKOLA TUR’un, kullanıcıya hizmetle ilgili taahhüt ettiği bilgileri gönderme hakkı vardır. Kullanıcıya e-posta yoluyla gönderilen bildirimlerin, e-postanın iletim tarihinde teslim edildiği ve alındığı varsayılır.

Bu bilgiler; Kullanıcıların hizmete kaydolduğunda belirttiği e-posta adresine e-posta ile Bilgi mevcut olduğunda kullanıcıya gönderilen e-posta bildiriminde belirtilecek olan bir web sitesine erişim sureti ile Bu amaç için genel olarak önceden belirlenmiş bir web sitesine erişim sureti ile, gönderilebilir.

 9. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

www.karadenizdebalayi.com ve www.pikolatur.com sitelerine üye olan kullanıcı, verdiği tüm bilgilerin doğruluğunu garanti eder. Kullanıcı kendisine ait bilgilerden, yapılan tüm işlemlerden ve bu işlemlerden dolayı doğabilecek tüm sonuçlardan sorumludur. 18 yaşından küçüklerin veya hacir altında bulunanların, iş bu web sitesine, velileri veya vasilerinden izin almaksızın bilgi sunmalarından ve işlem yapmalarından PİKOLA TUR sorumlu tutulamaz.

www.karadenizdebalayi.com ve www.pikolatur.com web sitelerinde; kullanıcı/ziyaretçi tarafından internet üzerinden doldurularak gönderilen formlar, chat ve öneri-şikayet sayfalarındaki gönderilerin, tehdit, tahrik, rahatsız edici, ahlaka ve kanuna aykırı içerikte olmasından ve başkalarının kanuni ve kişisel haklarına zarar vermelerinin sonuçlarından kullanıcı/ziyaretçi sorumlu olacaktır. Kullanıcı/ziyaretçilerin bu sayfaları kullanarak bir ürün ya da hizmet satma, ticari amaçlı reklam yapma ve benzeri ticari davranışlarda bulunma hakları yoktur.

Kullanıcı web hizmeti alırken, ilgili Kanunlara, sözleşmeye, bildirimlere uymak, hizmet hesabınızın parolasını gizli tutmak ve hizmete ilişkin bir güvenlik ihlalini fark ettiğinizde derhal PİKOLA TUR’a bildirmekle yükümlüdür.

10 FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI 

www.karadenizdebalayi.com ve www.pikolatur.com adlı web sitelerinin sahibi DEKATUR TURİZM TAŞIMACALIK TİCARET LTD. ŞTİ.’dir. Bu sayfada bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve işbu web sayfasının sunumu PİKOLA TUR‘un ya da PİKOLA TUR’ un lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. PİKOLA TUR ’dan önceden yazılı muvafakat alınmaksızın, işbu web sayfasındaki bilgilerin ya da bu sayfaya ilişkin her tür veri tabanı, web sitesi, software-code’ların kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayımlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaç için mümkündür.

www.tatilbudur.com web sitesine girilmesi veya sitenin kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek her tür ihtilaf Türk kanunlarına tabi olup, ihtilafların çözümünde Ordu Mahkemeleri münhasıran yetkilidir. PİKOLA TUR ‘un kullanıcının bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

11. SÖZLEMENİN FESHİ 

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya PİKOLA TUR tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. PİKOLA TUR üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

12. İHTİLAFLERİN HALİ 

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilafler de Ordu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

13. YÜRÜRLÜK 

Kullanıcının, üyelik kaydı yapması kullanıcının sözleşmede yer alan tüm maddeleri okuduğu ve sözleşmede yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme kullanıcının üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.